Chumphon Raptor Center > Three Interns sought for Autumn Migration Bird Count at Khao Dinsor
ประกาศรับสมัครผู้ช่วยงานวิจัย ๓ ตำแหน่ง เพื่อนับเหยี่ยวอพยพ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙

           มูลนิธิศึกษาธรรมชาติเขาดินสอ ประกาศรับสมัครผู้ช่วยงานวิจัย ๓ ตำแหน่ง สำหรับ ๑๑ สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายนถึง ๑๕ พฤศจิกายน

     ความรับผิดชอบหลักคือระบุชนิดและบันทึกจำนวนเหยี่ยวอพยพ โดยทำงานร่วมกันเป็นทีม นำโดยผู้จัดการการนับนกประจำปี และด้วยความร่วมมือของอาสาสมัครนับนก (หากมีอาสาสมัครในวันนั้น) มีผู้มีประสบการณ์การนับนกช่วยสอน

           ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องปฏิบัติงานที่เขาดินสอ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ตลอดช่วงเวลาดังกล่าว
ผู้สมัครต้องมีสภาพร่างกายแข็งแรง เนื่องจากทางเดินขึ้นเขาดินสอมีความชัน ใช้เวลาเดิน ๒๐-๓๐ นาที ในการขึ้นไปถึงจุดสังเกตการณ์ และผู้สมัครจะต้องมีอุปกรณ์ดูนกของตนเองโดยจำเป็นต้องมีกล้องส่องทางไกลสองตา หากมีกล้องถ่ายภาพพร้อมเลนส์ระยะไกลหรือกล้องส่องชนิดใช้ขาตั้งกำลังขยายสูง ก็จะช่วยให้การจำแนกชนิดและชุดขนได้อย่างถูกต้องมากขึ้น ผู้สมัครอาจจะมีโอกาสช่วยเหลือในการใช้ตาข่ายดักนก เพื่อเก็บข้อมูลและทำเครื่องหมายโดยการใส่ห่วงขา

           ในส่วนของที่พัก การเดินทาง สำหรับผู้ช่วยงานวิจัย ได้มีการเตรียมไว้ให้ล่วงหน้า และผู้ช่วยงานวิจัยได้รับค่าอาหารสำหรับแต่ละวัน วุฒิการศึกษาด้านชีววิทยาและสาขาใกล้เคียงจะช่วยให้สามารถเข้าใจ เกี่ยวกับการศึกษาเหยี่ยวอพยพมากยิ่งขึ้น การจำแนกชนิดเหยี่ยวจำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์การดูนกเป็นอย่างสูง เนื่องจากเหยี่ยวหลายชนิดมีสีสันและลวดลายใกล้เคียงกันมาก

๑) เขาดินสอ เป็นพื้นที่สำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการเฝ้าดูเหยี่ยวอพยพลงใต้ จำนวนนกล่าเหยื่อสูงกว่า ๒๘๐,๐๐๐ ตัว ชนิดต่างๆกันถึง ๒๕ ชนิด อพยพยพผ่านลงใต้ในแต่ละปี 
๒) มูลนิธิศึกษาธรรมชาติเขาดินสอ เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ช่วยเหลือให้สังคมทราบถึงค่าของสัตว์ป่า โดยสนับสนุนการวิจัยเชิงอนุรักษ์ของนักวิจัยไทยและต่างชาติ มูลนิธิร่วมมือกับศูนย์ศึกษาธรรมชาติเขาดินสอ เน้นการศึกษาการอพยพของนก โดยเฉพาะนกล่าเหยื่อ ในภาคใต้ตอนบน ในขณะนี้

ผู้สนใจสมัครเป็นผู้ช่วยงานวิจัยสามารถส่ง จดหมายสมัครเป็นผู้ช่วยวิจัย จดหมายรับรอง ประวัติการเรียนและการทำงานมาที่ chuenchom.h@gmail.com

 

English Version l ภาษาไทย
 
Your Visit
free web stats
Copyright 2014 - 2016 l The Flyway Foundation.or.th